2000 - A.A. van Nostrum

A.A. van Nostrum, De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum, in: De Brabantse Leeuw 2000.

Voor de uitreiking van de prijs wordt naar een passende locatie in nauw overleg met de winnaar gezocht. De eerste winnende publicatie die van de heer A.A. van Nostrum had een Brabants karakter en werd gepresenteerd bij het 50-jarige jubileum van de Heemkundekring Beek en Donk op 13 oktober 2001.
Het juryrapport:

Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2000

De jury was aangenaam verrast door het aantal inzendingen voor deze aanmoedigingsprijs, die vorig jaar voor het eerst in het leven werd geroepen. Zij beschouwt dit als een teken dat de prijs kennelijk in een behoefte voorziet. Uiteraard hoopt de jury, dat de prijs een vaste plaats zal krijgen in de beoefening van de genealogie in Nederland. De eerste signalen zijn in ieder geval veelbelovend.

Voorts is de jury onder de indruk van het niveau van de inzendingen, die - naar verwachting - zeer divers van aard en omvang waren. Ook in dit opzicht is de jury hoopvol over de ontwikkeling van een verantwoorde presentatie van eigen genealogisch onderzoek. Alle inzendingen (op één na) waren immers eerste publicaties. Deze voorwaarde om voor beoordeling in aanmerking te komen, was opgenomen in de oproep tot deelname, die in een aantal genealogische bladen is verschenen. Andere criteria waarop de jury haar keuze gebaseerd heeft, zijn originaliteit, diepgang, visie en vernieuwing.

Het was geen gemakkelijke taak om tot een voordracht van drie kandidaten te komen ten behoeve van het bestuur van de Stichting, die de Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie heeft ingesteld. Uiteindelijk is de heer A.A. van Nostrum uit Hoevelaken als winnaar van de eerste Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie uit de bus gekomen. Hij publiceerde in drie delen in De Brabantse Leeuw een uitvoerig artikel onder de titel De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum.

Zijn artikel getuigt van een originele aanpak van een fundamentele genealogische vraag: waar komt onze naam vandaan. Het onderzoek naar het ontstaan van de naam (Van) Nostrum (en varianten) is verrassend en spannend, niet alleen door het gevarieerde gebruik van allerlei archivalia, maar ook door de onverwachte wendingen, waarin de zoektocht resulteert. Bovendien laat de auteur zien, dat genealogisch onderzoek meer kan zijn dan alleen het op een rij zetten van namen en data. Het artikel is voorts helder geschreven in een persoonlijke stijl. De heer Van Nostrum heeft met zijn publicatie een mooi voorbeeld gegeven van onvermoeibaar zoeken naar mogelijkheden om een verwarrende naamgeving te ontrafelen en zo onverwachte familieverbanden boven tafel te krijgen. Het bekroonde artikel is beslist een aanwinst voor de genealogische literatuur.