De Nederlandse Prijs voor de Genealogie

De Nederlandse Prijs voor de Genealogie is door de gelijknamige Stichting ingesteld om de kwaliteit en innovatie van genealogisch onderzoek en onderzoek naar familiegeschiedenis te bevorderen.

Gegadigden voor de Prijs worden jaarlijks in gelegenheid gesteld resultaten van een dergelijk onderzoek in te zenden naar de jury.

De vorm waarin de resultaten zijn vastgelegd dient te passen bij de aard en werkwijze van het onderzoek. Zowel een papieren als een internetpublicatie kunnen in aanmerking komen, als ook film of een ander medium. Een en ander onder voorwaarde dat het vastgelegde resultaat van het onderzoek in principe voor onbeperkte duur publiekelijk toegankelijk blijft.

De Prijs is in 2000 ingesteld door particulier initiatief en betrof aanvankelijk de bekroning van een debuut in de vorm van een papieren publicatie. In 2007 is de naam veranderd van Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor de Genealogie in de huidige naam Nederlandse Prijs voor de Genealogie. In 2011 is de opzet verruimd tot de huidige.

De Prijs wordt tweejaarlijks publiekelijk uitgereikt. Aan het verkrijgen van de Prijs is een geldbedrag verbonden van € 250.