Procedure en voorwaarden

Jaarlijks zal in landelijke genealogische bladen een oproep staan voor deelname. Hierin wordt tevens de uiterste datum van aanmelding genoemd. Aanmelding kan zowel op persoonlijke titel als op voordracht plaatsvinden. U kunt dit doen onder vermelding van volledige naam van de inzender of voorgedragene, adres en email-adres. Daarnaast dient u een exemplaar van een schriftelijke publicatie, film en dergelijke, of een URL als het een digitale publicatie betreft, te zenden aan het secretariaat van de Stichting NPG, t.a.v. B. van Dooren, p/a Apotheek Leidschenveen
Harriƫt Freezerhof 193, 2492 JC Den Haag. Of naar genealogieprijs@gmail.com.

Indien er aan de bovenstaande en overige op deze site vermelde voorwaarden niet is voldaan, zal de jury de aanmelding niet bij haar beoordeling betrekken. De jury voor de Nederlandse Prijs voor de Genealogie wordt aangewezen door het bestuur van de Stichting en handelt zonder last of ruggespraak. Het oordeel van jury is bindend. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.