Jury

De jury wordt aangewezen door het bestuur van de Stichting en handelt zonder last of ruggespraak.

Het oordeel van jury is bindend. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

De jury bestaat uit:

  • Léon van de Hoeven (voorzitter)
  • Berend van Dooren (secretaris)
  • Ton Hokken