Alle winnaars 2001-2009

Winnaars Nederlandse Prijs voor de Genealogie
(tot 2008 Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie).


2001 
A.A. van Nostrum, De geboorte van een naam. Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum, in: De Brabantse Leeuw 2000.
Voor de uitreiking van de prijs wordt naar een passende locatie in nauw overleg met de winnaar gezocht. De eerste winnende publicatie die van de heer A.A. van Nostrum had een Brabants karakter en werd gepresenteerd bij het 50-jarige jubileum van de Heemkundekring Beek en Donk op 13 oktober 2001.
2002 
T. de Bruijn, Een Hollandse schoolmeester in Transvaal. Het korte, maar bewogen leven van Willem Daniël Vahrmeijer (1866-1901), in: Gens Nostra 2002.
De uitreiking was op 11 december 2002 op het gemeentearchief te Rotterdam, bij de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Rotterdam, waar de heer T. de Bruijn zijn prijs in ontvangst mocht nemen.
2004
J.M.B. Gosselink-Taphorn en D.M.C.G van Gerven, Aan de tafel van...Deel 1 [geschiedenis van de Heilige Geestraat te Eindhoven]  
De uitreiking vond plaats in het Museum Kempenland te Eindhoven op 19 maart 2005. De dames Gosselink-Taphorn en Gerven, die de geschiedenis van een Heilige Geeststraat in de lichtstraat name in deze passende locatie de prijs in ontvangst.
2005
Bisoendajal Birjmohan, Surinaamse Parelen uit Brits Indië.
Vanwege het ‘buitenlands’ karakter werd de prijs van 2005 uitgereikt in de Beresteynzaal van het Centraal Bureau voor gGenealogie in Den Haag.
2007
Dennis De Witt, History of the Dutch in Malaysia.
Net als in 2005 werd ook de prijs van 2007  uitgereikt in de beresteynzaal van het Centraal BUreau voor Genealogie. Dankzij de bemiddeling van de heer dr B. Lever, directeur van Centraal Bureau voor Genealogie, was mogelijk de winnaar  Dennis De Witt uit Maleisië over te laten komen voor de uitreiking, in aanwezigheid van de ambassadrice van  Maleisië.
2008
W. Heerspink (†) en B.J. Finke, Heerscopinc. De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000.
Er vond in 2008 geen publieke uitreiking plaats uit piëteit, omdat één van de winnaars (W. Heerspink) inmiddels was overleden.
2009
Bob Kemp, 'Aanvullingen en correcties op het Gereformeerde doopboek van IJsselstein in 1639-1645 en 1665', in: Gens Nostra 2009.
Op 1 oktober 2011 vond de uitreiking aan Bob Kemp plaats in Het Utrechts Archief met een mini-symposium waar onder andere spraken Mieke Breij (namens Het Utrecht Archief), Dennis Verhoef en Marcel Kemp.