Geschiedenis van de prijs

De Prijs is in 2000 ingesteld door particulier initiatief en betrof aanvankelijk de bekroning van een debuut in de vorm van een papieren publicatie. In 2007 is de naam veranderd van Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor de Genealogie in de huidige naam Nederlandse Prijs voor de Genealogie. In 2011 is de opzet verruimd tot de huidige.