Oproep voor inzending voor de Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015

De Nederlandse Prijs voor Genealogie is een landelijke prijs, die nadrukkelijk bedoeld is voor het stimuleren van beginnende genealogen. De prijs wordt zo mogelijk eens per twee jaar uitgereikt, bestaat uit € 250 plus een oorkonde en zal worden uitgereikt op 2 juni 2016 op het Familllement te Utrecht.

Voor de Nederlandse Prijs voor Genealogie komen in aanmerking:

a. een eerste genealogische publicatie of bronnenpublicatie in een regionaal of landelijk tijdschrift.
b. een genealogische publicatie (zelfstandig of in een tijdschrift), die om andere redenen naar het oordeel van de jury bekroning verdient.

De publicaties moeten in 2014-2015 zijn verschenen.

Bij de beoordeling zal de jury met name letten op originaliteit, diepgang, visie en vernieuwing. De prijs wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door een onafhankelijke Stichting. Het oordeel van jury (**) is bindend en over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

De jury van de Nederlandse Prijs voor Genealogie bestaat uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en T. Hokken.