2015 - Frans Angevaare

Tijdens het Famillement in Utrecht op 2 juni 2016 is door de voorzitter van de jury van de Nederlandse Prijs voor Genealogie, Léon van der Hoeven, deze prijs uitgereikt aan Frans Angevaare voor zijn publicatie:
Frans Angevaare,´Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst´, 2014.

Het juryrapport:

Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015


Foto: Henk Kayser
Elke genealoog wil graag zover mogelijk terug in de tijd komen, liefst met zijn eigen familienaam of anders met zijn kwartierstaat. Kroon op het werk is dan vaak een afstammingslijn naar Karel de Grote. Meestal via bastaardij kan aansluiting gevonden op een adellijk geslacht om zo in de Middeleeuwen terecht te komen. Onderzoek in die tijd is niet gemakkelijk; het is soms spitsroeden lopen. Het missen van een cruciale akte kan betekenen dat men er niet achter komt dat de zaak heel anders in elkaar steekt. Het vergt een lange adem en gedegen onderzoek in vaak zeer verspreide bronnen, waarbij achtergrond en omstandigheden een voorname rol spelen. Een niet onbelangrijk facet daarbij is de interpretatie, waarbij verschillende onderzoekers wel eens tot verschillende conclusies kunnen komen. Het noopt de onderzoeker om zorgvuldig met zijn bronnen om te gaan en -zeker niet onbelangrijk- voorzichtig te zijn met het trekken van die conclusies.
In 2014 verscheen ´Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst´ van de hand van Frans Angevaare. Het in eigen beheer uitgegeven boek gaat zeer uitvoering in op dit adellijke geslacht, dat zijn bakermat heeft in Noordwijk. Het is de eerste keer dat er ‘een samenhangende, integrale genealogie’ - zoals op de achterflap staat - van deze familie is verschenen, ongetwijfeld het resultaat van een jarenlang diepgaand en uitputtend onderzoek. Het mag met recht betiteld worden als een magnum opus. Het boek omvat 32 hoofdstukken en telt bijna 600 pagina’s.
Het uitermate gecompliceerde geslacht – illustratief in dezen is bijvoorbeeld hoofdstuk 10: ‘Jan, Jan en nog eens Jan’ – is door de auteur helder in beeld gebracht, waarbij de nodige schema’s om de juiste familieverbanden te duiden niet ontbreken. En ieder schema wordt begeleid door een hulpschema waarmee de grote lijn in zicht gehouden kan worden. Hij bewijst daarmee veel genealogen en het genealogisch onderzoek naar adellijke geslachten een grote dienst. Daarbij heeft hij niet alleen oog voor de bezitters van de heerlijkheden, maar juist ook voor de talrijke bastaarden die het geslacht heeft voortgebracht. Dit maakt de kans voor de voor menig genealoog zo begerenswaardige aansluiting naar Karel de Grote nog groter. Vrijwel niets is aan zijn aandacht ontsnapt. Zo heeft bijvoorbeeld hij het minder voor de hand liggende matrikel – inschrijvingen van studenten - van de universiteit van Keulen bij zijn onderzoek betrokken.
Ook de heraldiek komt in het boek aan de orde, zowel beschrijvend als illustratief. Het verrijkt het boek, naast de andere goed gekozen kleurrijke illustraties. Uiteraard is dit alles voorzien van een uitgebreide verantwoording in een notenapparaat. Met het verschijnen van deze publicatie is het adellijk geslacht van Noordwijk niet meer ‘de onbekendste’, maar in genealogisch opzicht één van de bekendste geworden. Daarnaast is het boek ook lezenswaardig. Angevaare heeft een plezierige (zij het af en toe bijzondere) schrijfstijl en weet deze lastige materie voor een groter publiek toegankelijk te maken. En dat niet alleen, door het boek heen geeft hij leuke insteekjes over toepasselijke zaken, waaraan het boek zijn titel dankt.

De jury is onder de indruk van de compleetheid, de gedegenheid, de toegankelijkheid en het vele onderzoek dat ten grondslag aan dit boek heeft gelegen. Daarom wil zij de heer Frans Angevaare voor zijn publicatie ‘Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de Boekhorst’ honoreren met de Nederlandse Prijs voor Genealogie. Met name bij genealogisch onderzoek in de Middeleeuwen is de open en zelfkritisch houding zoals die uit dit boek naar voren komt, van groot belang. Wij hopen dat dit werk een voorbeeld voor anderen mag zijn.